Nieuws

Donderdag 4 juni 2020, de lessen van vanavond gaan vanwege de te verwachten regen niet door.

Update lessen vanaf 13 maart

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten.
Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.

Op 12 maart jl. heeft de Nederlandse regering additionele maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In navolging van deze maatregelen en adviezen heeft NOC*NSF voor heel Nederland met klem geadviseerd alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval 6 april.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.

Unlimited staat achter dit advies, vanaf 13 maart zullen er tijdelijk geen lessen in de zalen plaats vinden. Via de app of website probeer ik iedereen op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Marjon Donjacour

Contact

Unlimited Aerobics

Marjon Donjacour

Telefoon
0183 – 63 72 92

Email
aerobics@dds.nl